Bölüm Hakkında

GENEL BİLGİ

Grafik Tasarım Bölümü’nün amacı; grafik tasarımcı yetiştirmektir. Grafik tasarımcı olarak yetiştirilen öğrenciler, reklâm ve grafik ajanslarında, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca büyük kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında istihdam edilmekte ve aranan tasarım elemanları olarak çalışmaktadırlar.

Bölümün dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek derslerini kapsamaktadır. Grafik Tasarım Bölümü lisans öğrencileri yıl sonunda yapılan öğrenci sergisine yıl içinde yapılan çalışmaları ile katılmaktadırlar. Aynı zamanda öğretim yılı içerisinde çevre tanıtım ve inceleme gezileri ile önemli sanatsal etkinliklere ilişkin geziler, bölüm çerçevesinde yürütülmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü’nde her yıl 30 lisans öğrencisi öğrenime başlamaktadır. Bölümün akademik kadrosunda 2 Doçent, 2 yardımcı doçent 1 Öğretim Görevlisi (Dr.) ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Bölüm Öğretim Elemanlarının Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bilimsel çalışmalarının yanısıra, Gazi Üniversitesi ve diğer Kamu Kuruluşlarınca desteklenen proje çalışmalarına devam etmektedir. Bölüm Öğretim Üyeleri Uluslararası ve Ulusal düzeyde olmak üzere çeşitli yarışmalı karma ve kişisel sergilere eserleriyle katılmaktadırlar.

Değişen ve gelişen toplum dinamiklerine uygun olarak Grafik Tasarım Bölümü sürekli yenilenme ve çağdaş olanı yakalamak hedefindedir. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği Ülkeleri ile eğitim program, süreç ve öğrenci değişimi çalışmalarını sürdürmektedir.

Grafik Tasarım Bölümü, temel sanat kavramları ve grafik tasarımlarında bu kavramların uygulama ve sentezlerini, çeşitli grafik tasarım problemlerinin çözümüne yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı konular ele alınmakta ve bunlar atölye çalışmaları ile desteklenmektedir. 

Dört yıllık lisans eğitimi programı Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi destekli olarak, Sanat Tarihi, Estetik, Yazı, Tipografi, Grafik Resim, Grafik Atölye, Tanıtma ve Yayın Grafiği, Animasyon, Bilgisayar Grafiği, Fotoğraf gibi alan derslerini kapsamaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, reklam ve grafik ajanslarında, matbaalarda, fotoğraf stüdyolarında ve ayrıca büyük kuruluşların kurumsal iletişim departmanlarında çalışabilmektedirler.

Programın amaçları ve avantajları

Grafik Tasarımı Programı dört yıllık lisans eğitimi veren ayrıca lisansüstü ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir program olacaktır. Eğitimin her aşamasında bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda özgünlük, anlatım gücü, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme ve malzeme kullanabilme becerisi doğrultusunda eğitim verilecektir.

Programın amacı; öğrencinin araştırma, bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini sanat ve endüstri alanında uygulamaları hedeflenmektedir. Açılması önerilen programda yer alan ders programı hem sektöre yönelik, hemde bilimsel ve sanatsal faaliyetleri içeren bir müfredata sahiptir. Öğrenci mezun olduğunda çağın teknolojik yeterliliklerini ve sanatsal etkinlikleri takip ederek, yabancılaşmadan sektöre atılacaktır. Öğrenciler sanatın merkezi olan bir şehirde olduklarından sanatsal etkinlikleri de takip ederek mezun olacaktır.

Programın teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri

Açılması önerilen program çağın getirdiği teknoloji yeniliklere ayak uydurabilen, yurtdışı eğitim programları ile aynı paralelde ilerleyen bir program olması hedeflenmektedir. Türkiye’deki diğer üniversitelerde olduğu gibi çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyen, üreten, üretim sürecinin içinde yer alan, bunu yanında akademik çalışmalar yapan bir programdır.

Programla ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekler

Açılması önerilen Grafik Tasarım Bölümü, yurtiçinde ve yurtdışında Güzel Sanatlar Fakülteleri,  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinde Grafik Tasarım Bölümü, Grafik Bölümü ve  Grafik Tasarım Programı olarak eğitim vermektedirler. Sanat ve Tasarım Fakültesi Bünyesinde önerilen Grafik Tasarım Bölümü, yurtiçi ve yurtdışı örnekler incelenerek, sektör çalışanları, işverenleri ile bu alanda oluşturulmuş meslek kuruluşlarının (GMK (Grafikerler Meslek Kuruluşu), RD (Reklamcılar Derneği) vb.) yönetici ve üyeleriyle görüşmeler yapılarak elde edilen sonuçlar neticesinde yapılandırılmıştır. Bu açıdan sektörün istekleri göz önünde bulundurularak hazırlanması mezunlar açısından avantaj sağlayacaktır.

Grafik Tasarın Bölümü bünyesinde açılması önerilen Grafik Tasarım Programı, yurtiçi ve yurtdışı örneklerine oranla daha avantajlıdır. Çünkü Programla ilgili çalışmalar yapılırken sektörel ihtiyaçlar ön planda tutulmuştur. Bunun yanısıra program, güncelelenmeye uygun bir şekilde yapılandırılmıştır. Birçok Üniversite’nin ilgili programları incelendiği için, ortaya çıkan çalışma daha iyi düzenlenmiş bir programdır. Grafik Tasarım Programı çoğu Üniversitedeki benzerleriyle bazı yönleriyle benzerlik göstermektedir. Açılması önerilen Grafik Tasarım Progranı ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren okullar şunlardır:

- Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Ankara,

- Anadolu Üniversitesi , Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Eskişehir,

- Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri, Grafik Tasarım Bölümü, Ankara,

- Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı, Ankara.

- Bauhaus Universitat Weimar, Visuelle Communikation, Almanya,

- Auburn University, Graphic Design Department, Avustralya,

- Rhode Island School of Design, Graphic Design Department, ABD,

- The University of the Arts, Graphic Design Department, Philadelphia, ABD,

- Westwood Collage, Graphic Design Department,  ABD,

- Portland State University, Graphic Design Department, ABD.

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri alanlar

Programdan mezun olanlar Grafik Tasarımcı ünvanı alacaklardır. Mezunlar öğretmenlik formasyonu almaları durumunda, Kız Meslek Liseleri’nin Grafik – Fotoğraf Alanı’na atanmak üzere Grafik Öğretmeni ünvanı alacaklardır. 

Grafik Tasarımı Bölümü ders müfredatı, teknolojik gelişmeler ve sanattaki değişimler doğrultusunda olduğundan öğrencilerimiz grafik tasarım alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişecek ve mezun olduklarında grafik tasarımcı veya serbest sanatçı olarak çalışabileceklerdir. Bu ünvanlarla mezun edilen Grafik Bölümü Öğrencileri; reklam ajanslarında, grafik tasarım sütüdyolarında, matbaaların grafik tasarım birimlerinde, yayın evlerinde, gazetelerde, dergilerde, fotoğraf sütüdyolarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, art director ve yaratıcı grup başkanı olarak görev yapabileceklerdir