Akademik Kadro

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK PERSONEL

GRAFİK TASARIMI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ADI SOYADI

GÖREVİ

İÇ HAT

DIŞ HAT

Prof. Birsen ÇEKEN

Bölüm Başkanı

1076

484 00 26

İkram KILIÇ

Bölüm Sekreteri

1051

484 00 26

 

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

 Prof. Birsen ÇEKEN

Öğretim Üyesi

birsenceken@gazi.edu.tr

1030

484 00 26

Doç.Dr. Mithat YILMAZ

Öğretim Üyesi

yilmazm@gazi.edu.tr

1035

484 00 26

Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN

Öğretim Üyesi

armagangokce@gazi.edu.tr

1048

484 00 26

Yrd.Doç.Dr. Tutku Dilem ALPASLAN

Öğretim Üyesi

tutkud@gazi.edu.tr

1036

484 00 26

Araş.Gör. Merve ERSAN

Araş. Görevlisi

merveersan@gazi.edu.tr

1046

484 00 26

Araş.Gör. Kübra ÇİÇEKLİ

Araş. Görevlisi

kubracicekli@gazi.edu.tr

1058

484 00 26

Araş.Gör. Sümeyye ÖZBEK

Araş. Görevlisi

sumeyyeozbek@gazi.edu.tr

1058

484 00 26